INFO

 
Wij verzorgen naast de trainingen in Oosterse vechtkunsten Kempo en Goshinjitsu ook cursussen, trainingen en workshops op het gebied van zelfverdediging en weerbaarheid. Daarbij hanteren wij een unieke methode: het BMOY-system (be master of yourself)

Het BMOY-zelfverdedigingsprogramma wordt gedoceerd door professionals en laat de verschillende elementen van zelfverdediging naar voren komen zoals bewegen, ontwijken, overname, zacht ontvangen en hard geven. BMOY-zelfverdediging is een systeem speciaal ontwikkeld om u te leren omgaan met geweld, intimidatie en agressie. Door simpele technieken leert men aanvallen te ontwijken, te voorkomen en over te nemen. Kennis van zelfverdediging vergroot het zelfvertrouwen en men leert effectief te reageren op een geweldsconflict. Zelfverdediging en weerbaarheid leren! Neem contact op met Self-Defense Friesland via info@sportschoolepema.nl
 
 
Het aanbod: 
- Kempo (Oosterse krijgskunst sho-goju stijl)
- Goshinjitsu (Japanse verdedigingskunst)
- STREET Self-Defence (speciaal ontwikkeld zelfverdedigingsprogramma 'voel je veilig en weerbaar op straat')
- Cursus/workshop Weerbaarheid en Zelfverdediging
- Personal fight-training PFT
 
  
Kosten:

Kempo / Goshinjitsu
Contributie per seizoen € 200,-  (betalen voor 1 november)
Contributie per half jaar € 110,-  (betalen voor 1 oktober en 1 maart)
Contributie per maand € 55,-  (betalen voor 1e van elke maand)
 
Zelfverdedigingsprogramma
STREET self-defense  - speciaal programma ca. 20 weken  € 110,-
 
Kleding:

klik hier voor de shop

 

Bankgegevens: 
IBAN : NL14 INGB 0005 9051 28
t.n.v. C. Epema