Japanse benamingen

Osu -  (oesh) groet en een bevestigend antwoord (begrepen)
Mokuso - meditatie, ogen sluiten
Yame - stop
Hajime - beginnen
Sensei/sifu - leraar
Sempai - iemand die hoger gegradueerd is dan jijzelf
Kohai - iemand die lager gegradueerd is dan jijzelf
Seiretsu - opstellen
Seiza - ga in zithouding (rechtop met vuisten op bovenbeen)
Otagai ni rei - buig voor elkaar
Senpai ni rei - buig voor de hoogst gegradeerde
Sensei ni rei - buig voor de leraar
Nokatta of wakatta? - heb je het begrepen?
Mawatte - draai om
Obi - band
Gi - kleding/pak
Kanji - Chinees/Japans 'karakter'
Kamae - letterlijk: 'val aan' / neem gevechtshouding aan
Kumite - (geregiseerd) gevecht
Jiyu kumite - sparren

Zuki (tsuki)  - stoot
Dachi  - stand
Geri  - trap
Uchi - slag
Empi  - elleboog
Seiken  - vuist
Hiza  - knie
Uke  - verdediging
Kiai  - energie-schreeuw
Kata  - vorm
Jitsu  - (vecht) kunst
Do  - (vecht) sport
GoJu  - harde/zachte stijl
Kamae  - gevechtshouding
Dojo  - trainingsruimte
Dan  - graad (hoog)
Kyu  - graad (laag)
Atemi  - slag op vitaal punt
Mae  - voorwaarts
Ushiro  - achterwaarts
Yoko  - zijwaarts
Shintai - verplaatsen

Seiretsu  - opstellen in volgorde van graad
Seiza  - zitten op knieen
Mokuso  - sluit de ogen en concentratie
Mokuso jamae  - (her)open de ogen
Kiritsu  - opstaan en concentreren
Go-no-sen  - direct reageren op aanval
Sen-no-sen  - afwachten op aanval
Tai-sabaki  - draaien van het lichaam


Tellen in het Japans
1. Ichi (ietsj)
2. Ni (nie)
3. San (san)
4. Shi (sjie)
5. Go (goo)
6. Roku (rok)
7. Shichi (tsjitsj)
8. Hachi (hadsj)
9. Ku (koe)
10. Ju (djoe)

 

Basistechnieken
Jodan-uke - hoge afweer
Gedan barai - lage afweer
Soto-uke - afweer van buiten naar binnen
Uchi-uke - afweer van binnen naar buiten

Jodanzuki - hoge stoot
Gedanzuki - lage stoot
Chudanzuki - midden stoot
Gyakazuki - tegenovergestelde stoot
Oi-zuki - naar voren gerichte stoot

Mawashi-geri  - ronde trap
Mea-geri  - trap recht naar voren
Kin-geri  - trap naar kruis
Yoko-geri  - trap naar de zijkant

Heisoku-dachi   -stand (voeten tegen elkaar)
Kiba-dachi   - stand (paardrijdstand, met voeten recht naar voren)
Heiko-dachi   - stand (schouderbreedte)
Kokutsu-dachi   - stand ( tijgerstand)
Sanchin-dachi  -  stand (zandloper)

Jodan-empi-uchi   - hoge elleboog-stoot
Mae-empi-uchi   - elleboogstoot naar voren
Tate-empi-uchi   - elleboogstoot naar de kin
Otoshi-empi-uchi   -elleboogstoot naar beneden
Yoko-empi-uchi   - zijwaartse elleboogstoot
Ushiro-empi-uchi   - elleboogstoot naar achter

 

*************************************************************************************  

BEGIN EN EINDE VAN LES
Oesh/Osu     groet, bij het betreden en verlaten van de dojo
Seiza         verzoek tot aannemen van zithouding
Mokuso (mokso)    begin van meditatie, ogen sluiten
Mokuso yame    einde meditatie, ogen openen
Sensei ni rei      groet aan de leraar
Sempai ni rei    groet aan de assistent
Otagai ni rei    groet aan de medeleerlingen
Kiritsu (kieriets)    verzoek tot opstaan
Oesh/Osu    groet

ALGEMEEN
Jodan    hoog, naar het hoofd
Chudan    midden, romp, ter hoogte van de plexus
Gedan    laag, naar het kruis
Mae     naar voren
Ushiro    naar achteren
Yoko     zijwaarts
Hidari    links
Migi    rechts
Mawate    commando voor omdraaien, van richting veranderen
Hantai    wisselen van stand of houding (andere been voor)
Kamae    houding
Yoi    'wees gereed', sta klaar 
Hajime    beginnen
Yame    stop
Yasume    ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi
Arigato gozaimasu     dank u wel
Ime waza     tegenaanval
Shitei kata    te kennen kata's
Tokui kata     voorkeurskata
Kaeshi-ippon-kumite     de verdediger dwingt de aanvaller achteruit
Gi    uniform
Sensei    meester
Sempai     seniorleerling
Waza    techniek
Aka    rood
Shiro    wit
Obi    gordel
Seiretsu     opstellen
Dojo    oefenruimte
Tai sabaki     wegdraaien van het lichaam
Dojo-kun    etiquette regels van de dojo
Atemi    Stoot
Barai    Wegvegen
Dan    Graad bij zwarte gordel, niveau
Do    Weg
Keage    Opwaarts, stijgend
Kekomi    Indringend
Ki    Geest, spirit
Kyu    Graad, klas
Mawai    Gevechtsstand
mikazuki    Boog (1/3 cirkel)
Morote    Met beide handen
Sae    Drukken
Otoshi    Vallen(d), naar beneden duwen
Sabaki    Wegdraaien
Seiza    Zitten op de benen(knieën)
Shisei    Positie
Tai    Lichaam
Tate    Verticaal
Te    Hand
Ude    Arm
Ura    Tegenovergesteld
Waza    Techniek, kennis
Obi    Gordel
Kuro    Zwart
Cha    Bruin
Ao    Blauw
Aka    Rood
Shiro    Wit
 
TE-BUI - delen van de hand
Haito    duimzijde van de hand
Haishu    rug van de hand
Teisho    palm van de hand
Ippon ken    één-kneukel-vuist
Seiken    vuist

ASHI-BUI - delen van het been
Hittsui    knie
Sokuto    zijkant voet
Kakato    hiel
Haisoku    wreef
Koshi(chusoku)    bal van de voet

STANDEN (dachi)
Heisoku dachi  -  voeten gesloten
Shizentai of Heiko dachi  - natuurlijke parallelle stand, voeten heupbreedte en naast elkaar
Musubi dachi  - hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90o
Kiba dachi  - paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen
Zenkutsu dachi  -voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30)
Kokutsu dachi  - achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar)
Fudo dachi - gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten) , gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi)
Sochin dachi - als fudo dachi, maar ruimer
Neko-ashi-dachi - katstand
Hangetsu dachi  -halvemaan stand
Renoji-dachi  -L-stand
Heiko-dachi  - vertrekstand (spreidstand = breedte schouders)
Sanchin-dachi - zandloper stand

 
AFWEERTECHNIEKEN (uke waza)

Jodan uke opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd
Soto uke afweer van buiten naar binnen, eindigt voor het lichaam
Uchi uke afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam
Gedan barai lage afweer
Shuto uke afweer met meskant van open hand
Shuto mawashi uke afweer rondraaiend met meskant van open hand
Morote uke afweer met twee armen, 1 arm ondersteunt de ander
Kakiwake uke dubbele openende afweer (wigblok)
Juji uke afweer met gekruiste polsen
Haiwan uke backarm blok (kankudai)
Haishu uke backhand blok
Sukui uke blok met schepbeweging


STOOTTECHNIEKEN (tsuki waza)
Oi tsuki        vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor
Gyaku tsuki    tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor, rechter arm stoot
Kizame tsuki    reikende vuiststoot met voorste arm, heupen draaien half weg
Nukite        steekstoot met speerhand
chudan tsuki    rechtstreekse vuiststoot
Jodan tsuki        opgaande voorwaartse stoot
Kagi tsuki        hoekstoot
Mawashi tsuki    cirkelende stoot
Morote tsuki    stoot met beide vuisten parallel
Ura tsuki        stoot met omgekeerde vuist
 
SLAGTECHNIEKEN (uchi waza)
Shuto uchi    slag met de meskant van de hand
Uraken uchi    slag met de bovenkant van de vuist (knokkels)
Tettsui uchi    slag met hamervuist (pinkzijde)
Empi uchi    elleboogstoot

TRAPTECHNIEKEN (geri waza)
Mae geri        voorwaartse trap met bal van de voet
Mawashi geri    cirkelende trap met bal van de voet (soms wreef)
Yoko geri keage    zijwaarts stijgende trap met meskant van de voet
Ushiro geri    achterwaartse stampende trap met hiel (recht naar achteren)
Kenzetsu geri    naar beneden gerichte stampende trap met meskant van de voet
Kin geri         met de wreef naar het kruis
Mikazuki geri    zwaaiende trap met plat van de voet
Tobi geri        trap met sprong
Ushiro-mawashi geri    Achterwaarts cirkelende trap
Ura mawashi geri        Cirkelende trap met hiel

TRAININGSVORMEN
Kihon            stijltechnische basistraining
Kihon kumite        stijltechnische basistraining met partner
Kihon ippon kumite        1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
Kihon sanbon kumite    3-stapsgevecht: 3 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
Kihon gohon kumite    5-stapsgevecht: 5 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval
Kaishi ippon kumite    1     aanval, deze wordt verdedigd en gevolgd door vorderende tegenaanval; tegenaanval wordt verdedigd gevolgd door tegenaanval
Jiyu ippon kumite        1 stapsgevecht in vrij bewegende vorm, aanval wordt aangekondigd, aanval, verdediging en tegenaanval worden volgens basis uitgevoerd
Jiyu kumite        vrij gevecht, aanval en verdediging is vrij
Kata            individuele stijloefening waarbij een gecht tegen vier tot acht denkbeeldige tegenstanders wordt uitgebeeld. 
Bunkai            toepassing van de gebruikte technieken in kata's, men loopt (delen van) de kata met 1 of meer tegenstanders

RICHTINGEN
Mae    Voorwaarts
Ushiro    Achter- of rugwaarts
Hidari    Links
Migi    Rechts
Kesa    Diagonaal
Yoko    Zijwaarts
Gyaku    Tegengesteld
Mawashi    Rond
Soto    Buitenkant
Uchi    Binnenkant
Otoshi    Vallend of neerwaarts

VOLGORDE VAN DE GROETCEREMONIE BIJ KATA
Heisoku dachi (voeten tegen elkaar en gesloten)
Rei    (formele buiging zonder het uitspreken van 'osu')
Naam van de kata
Yoi     ('wees gereed', neem de beginstand aan, meestal shizentai (heiko- dachi ))
Hajime   (begin)
Yame of naore   (eindigen, einde, neem weer de yoi-positie aan)
Yasume of no-rei   (ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi (zonder 'osu'))