Kempo training

De training is vooral gebaseerd op combinatie-gevechtstechnieken. Met behulp van combinatietechnieken kan men zich vanuit verschillende posities verdedigen (staand, zittend, liggend) Ontwapening en bevrijdingstechnieken worden gebruikt tegen mes, stok, stoot en trapaanvallen. Behalve het ongewapend vechtgedeelte van Kempo is er een later stadium waarbij het wapenvechten wordt geoefend. De trainingen zijn erop gericht om jezelf te leren verdedigen.

De (kihon)basistechnieken bestaan uit: • trappen • stoten • afweringen • standen • combinatietechnieken

De basistechnieken vormen het fundament (“zonder fundament, geen stevig gebouw”) en daarbij gaat het vooral om het aanleren van een correcte, snelle en krachtige techniek waarbij altijd een stevig contact met de grond blijft.

In de training wordt geoefend op de onderstaande onderdelen:

• Kata kumite
Kumite’s en verdedigingen zijn reacties op aanvallen door één persoon. Meestal bestaan die reacties uit een uitgebreide set van handelingen als: weringen, trappen, stoten en vegen. De kata-kumite’s worden geoefend met een partner.
• Kempo kumite
Kempo-kumite is een vijfhoektraining (kan ook een 3,4,6 hoek zijn!) en is reactie op aanvallen door meerdere personen. De reacties zijn combinatie's van weringen, trappen, stoten en vegen. De kempo-kumite’s worden geoefend in een groep.
• Kata
In de kata komt vooral de stijlvorm naar voren. De kata is een schijngevecht tegen meerdere tegenstanders. Dit houdt in dat er gedaan wordt alsof er vanaf allerlei richtingen aanvallen komen. Op deze aanvallen moet gereageerd worden in een bepaald patroon. Het goed uitvoeren van een kata vergt het uiterste van de concentratie, coördinatie en balans.
De kata kenmerkt zich door een combinatie van rust, kracht, snelheid en balans waarbij een goede lichaamshouding van een groot belang wordt geacht. Voor de kata geldt dat ze individueel gelopen worden.
• Jiyu Kumite (sparren)
Het sparren of vechten is eigenlijk het doel van een vechter. Door de kihon, de kumite’s, de verdedigingen en de kata goed te trainen zal er een bepaald systeem in het handelen van een vechter ontstaan. Tijdens het sparren oefen je dus alle technieken die je kent op elkaar uit. Het sparren vind plaats onder controle van een leraar of scheidsrechter om te voorkomen dat er geen ongewenste handelingen uitgevoerd worden. Zo zijn er handelingen die aangeleerd worden in de Kihon die absoluut niet in een sportieve omgeving op elkaar uitgeprobeerd mogen worden.


Wat brengt de training je:

• Lichamelijke opbouw
Kracht, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen zijn de dingen die allen verbeteren naar verloop van tijd. Een vechter leert rustig en krachtig en toch flexibel en snel te zijn. De basistechnieken zorgen voor kracht en flexibiliteit, terwijl de wat gevorderde technieken zorgen voor snelheid, coördinatie en explosiviteit.
• Geestelijke opbouw
De training verhoogt het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. De leraren zijn er op getraind om verschillen tussen vechters te ontdekken en juist die specifieke verschillen te ontwikkelen. Dit geeft de vechter zelfvertrouwen waardoor deze ook andere onderdelen beter zal ontwikkelen.
• Discipline
Met de training wordt bereikt dat men het lichaam maar ook de geest beter onder controle krijgt. Deze discipline over lichaam en geest zorgt ervoor dat concentratie en doorzettingsvermogen naar een hoger plan gebracht worden.
• Dagelijks leven
Al deze dingen kun je toepassen in het dagelijkse leven. Daarnaast zorgen bovenstaande punten en de zelfverdedigingtechnieken ervoor dat je zelfverzekerder over straat loopt.